IAMMOZI verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, door akkoord te gaan met ons privacy beleid.

IAMMOZI, gevestigd aan Middenweg 302, 1701 GK Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid. 

Contactgegevens:

IAMMOZI.NL

Middenweg 302

1701 GK Heerhugowaard 

0613840416

 Monique Molenaar – Haak is de Functionaris Gegevensbescherming van IAMMOZI Zij is te bereiken via info@iammozi.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iammozi.nl, om deze informatie te laten verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

IAMMOZI verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 •      Het afhandelen van jouw betaling. 
 •      Verzenden van onze nieuwsbrief en/ of reclamefolder.
 •      Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 •      Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 •      Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
 •      Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 •      IAMMOZI analyseert jouw gedrag op de website tbv. verbetering van de website en het aanbod en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.
 •      IAMMOZI verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming.

IAMMOZI neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IAMMOZI) tussen zit. IAMMOZI gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 

Mollie payments verwerkt betalingen voor IAMMOZI. Lees hoe Mollie payments omgaat met jouw privacy op; https://www.mollie.com/nl/privacy

Stripe payments verwerkt betalingen voor IAMMOZI. Lees hoe Mollie payments omgaat met jouw privacy op; https://www.stripe.com/nl/privacy

WooCommerce verwerkt alle bestellingen die binnenkomen bij IAMMOZI. Lees hoe WooCommerce omgaat met jouw privacy op; https://automattic.com/privacy/

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

IAMMOZI bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 •  Jouw account (naam, adres, email adres) zal bewaard blijven totdat jij een verzoek tot verwijderen indient.
 • Jouw bestelling (naam, adres, email adres, betaalgegevens) blijven 7 jaar in de administratie aanwezig, tbv onze wettelijk administratieve verplichting naar de belastingdienst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

IAMMOZI deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. IAMMOZI blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt IAMMOZI jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. We beloven dat we jouw data nooit doorverkopen aan externen.

 

Proces

Betrokkenen

Gegevens

Ontvangers

Termijn

Grondslag

 

 

 

 

 

 

Verkoop webwinkel

Klanten

NAW, mail 

 

Wettelijke termijn

 

 

 

Betaalgegevens

Mollie

/ Stripe

5 jaar

Akkoord dienst

 

 

 

SendCloud

7 jaar

Akkoord dienst

 

 

 

WooCommerce

7 jaar

Akkoord dienst

 

 

 

Snelstart

7 jaar

Akkoord dienst

 

 

 

Your Hosting

 

Akkoord dienst

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Ingeschrevenen

Naam, mailadres

MailChimp

Tot afmelding

Inschrijving

 

 

 

 

 

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

IAMMOZI gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. IAMMOZI gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

 Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen. 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@iammozi.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. IAMMOZI zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

IAMMOZI wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

IAMMOZI neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iammozi.nl .

Scroll naar boven
Chat openen
1
Hi, wat kan ik voor je doen?
Hi, wat kan ik voor je doen?
De bescherming van jouw gegevens is een serieuze zaak,  ik neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Heb jij het idee dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@iammozi.nl